skip to Main Content

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

Địa chỉ:

Ngõ 89, đường Bắc Nam, tổ 18, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phone
0984 660 399

Fax
0984 660 399

Email
support@kit.com.vn
khiemtic@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ NÚI KIA TĂNG
Địa chỉ: Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0973.510.808

Back To Top