skip to Main Content

Thiết kê Catalog

CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CATALOGUE 02/08/2017 | 10:39 Thiết kế catalogue là một bộ phận quan trọng trong thiết kế nhận diện thương hiệu. Vậy quy trình hình thành một bản thiết kế catalogue như thế nào? Trình tự các bước ra sao?…

Read More
Thiết Kế Logo

Thiết kế logo

Logo thường mang lại ấn tượng đầu tiên của công ty hoặc thương hiệu doanh nghiệp, logo có thể ảnh hưởng đến nhận thức thương hiệu của khách hàng, quyết định mua hàng và thái độ chung đối với sản phẩm. Trước…

Read More
  • 1
  • 2
Back To Top