skip to Main Content
Khách Sạn Habana Hotel

Khách sạn Habana Hotel

Hotline: + 84(280) 3648 999 Email: hello@habanahotel.vn Adr: Tổ 11, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. http://habana-hotel.com

Back To Top