skip to Main Content

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

Địa chỉ:

Ngõ 89, đường Bắc Nam, tổ 18, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phone
0984 660 399

Fax
0984 660 399

Email
support@kit.com.vn
khiemtic@gmail.com

BẢO TÀNG VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

© Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
Số 1 – Đường Đội Cấn – TP Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3855781 – Fax: 0280.3752940 – Email: baotangvhdt@gmail.com
® Ghi rõ nguồn http://mcve.org.vn khi phát hành nội dung từ website này.

Back To Top