skip to Main Content
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

TUYENQUANG WATER SUPPLY END SEWERAGE JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: (0207) – 3822586 Fax: (0207) – 3821712
Email: cskhnuoctuyenquang@gmail.com

Back To Top