skip to Main Content

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

Địa chỉ:

Ngõ 89, đường Bắc Nam, tổ 18, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phone
0984 660 399

Fax
0984 660 399

Email
support@kit.com.vn
khiemtic@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

TUYENQUANG WATER SUPPLY END SEWERAGE JOIN STOCK COMPANY
Địa chỉ: 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: (0207) – 3822586 Fax: (0207) – 3821712
Email: cskhnuoctuyenquang@gmail.com

Back To Top