skip to Main Content

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

Địa chỉ:

Ngõ 89, đường Bắc Nam, tổ 18, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Phone
0984 660 399

Fax
0984 660 399

Email
support@kit.com.vn
khiemtic@gmail.com

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DONGSUNG VINA

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: DONGSUNG VINA COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lô 3 – 3(2) KCN Điềm Thụy – Xã Điềm Thụy – Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái nguyên
Điện thoại: 02803.931.700
Email: hophc@dongsungvina.com – Website: http://dongsungvina.com

Back To Top