skip to Main Content

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DONGSUNG VINA

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: DONGSUNG VINA COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Lô 3 – 3(2) KCN Điềm Thụy – Xã Điềm Thụy – Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái nguyên
Điện thoại: 02803.931.700
Email: hophc@dongsungvina.com – Website: http://dongsungvina.com

Back To Top