skip to Main Content

Hotline: 84(280) 3648 999
Email: hello@habanahotel.vn
Adr: Tổ 11, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

http://habana-hotel.com

Back To Top